ZESZYT HISTORYCZNY na 50-lecie SKPŚ (w opracowaniu)

ZESZYT HISTORYCZNY

na 50-lecie SKPŚWarszawa 2019Spis treściWSTĘP Michał Olczak

Początki Koła Przemysław Pilich

Rajdy Świętokrzyskie Jarosław Jaźwiński

Dorobek wydawniczy SKPŚ Rafał Jeżowski

Chata u Wnuczka Krzysztof Kobus

Baza namiotowa Małgorzata Adamczyk

Burzliwe lata osiemdziesiąte Henryk Sztabowski

Krajoznawcze wycieczki samokształceniowe Krzysztof Bujnowski

Kajakarstwo w SKPŚ Marek Mazur

Letnie kresowe spływy kajakowe Krzysztof Bujnowski

Zamiast wykładu Marek Żaliński