wpisz/usuń wpis

MO [2020.07.21]

Kalendarz imprez SKPŚ w 2020 roku, projekt aktualizowany 21 lipca 2020


- 21-23.02.2020 , Zjazd Kół Przewodnickich w Ostrowcu Świętokrzyskim

- 2 kwietnia, Jajko Wielkanocne - nie odbyło się -> wirus

- 13 kwietnia, Lany Poniedziałek na kajakach, rzeczka na Mazowszu - spływ nie odbył się -> wirus

- 1-5 maja, Beskid Niski

- 22-24 maja, LXIV Rajd Świętokrzyski, Ponidzie

- 5 - 11 czerwca, spływ na Boże Ciało, Ełk

- 17-19 lipca, Jodełka u Ewy

- 30 lipca - 10 sierpnia, letni spływ kajakowy, rzeka Święta (dolny odcinek)/Litwa

- 17-19 sierpnia, spływ kajakowy z wnukami, Omulew

- 29-30 sierpnia, śpiewanki u Bolka, Prace Duże

- 22 - 25 październik, wycieczka szkoleniowa, Małopolska wsch.- najprawdopodobniej nie odbędzie się -> wirus

- 17 grudnia, opłatek - ?
MO [2020.07.07]
W "Rzeczpospolitej" z 7 lipca ukazał się artykuł o sędzim Andrzeju Jankowskim, postaci związanej z powstaniem naszego Koła. Zamieszczam początek artykułu ze strony archiwum.rp.pl Całość w gazecie.


„Moi ludzie mordowali porządnie”
07 lipca 2020 | Rzecz o prawie | Zofia Brzezińska

To zaangażowanie sędziego doprowadziło do ukarania kata Łysogór.

Na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej Rada Miejska w Bodzentynie przyznała sędziemu Andrzejowi Jankowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyna w uznaniu zasług dla Miasta i Gminy. Doprowadził bowiem do osądzenia sprawcy zbrodni niemieckich na mieszkańcach Bodzentyna i innych miejscowości w paśmie Łysogór, dokonanych w 1943 r.

Sędzia Andrzej Jankowski urodził się 30 października 1927 r. w Hrubieszowie niedaleko Lublina. To w Lublinie jego rodzinę zastała wojna i tam dotknęła ją pierwsza wielka tragedia: we wrześniowym bombardowaniu zginęła matka chłopca. Ojciec, były wojskowy, szybko stał się obiektem poszukiwań Niemców, toteż Jankowscy musieli opuścić Lublin i poszukali schronienia u krewnych na Kielecczyźnie.

O te dwie sieroty

Pomimo wprowadzonego przez okupanta zakazu kształcenia się Polaków ambitny Andrzej nie zamierzał rezygnować z nauki. Na tajnych kompletach ukończył cztery lata gimnazjum. Tam po raz pierwszy zetknął się z kolegami, którzy działali już w konspiracji. Po uzyskaniu zgody i błogosławieństwa ojca, który także nie zaprzestał konspiracyjnej walki, w lutym 1944 r. Andrzej został żołnierzem Armii Krajowej.

Po wojnie wraz z rodziną wrócił do Lublina i kontynuował naukę. Zdecydował się na studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbył aplikację sędziowską i uzyskał tytuł zawodowy. Następnie pracował jako...
MO [2020.05.08]
Witek Majewski,
brat Marka, jeden z Bliźniaków.

Tak mówiliśmy i mówimy do dzisiaj, przynajmniej w naszym kręgu starych SKPŚ-owców.

W końcu lat 60-tych Bliźniacy pojawili się w „Kiosku”, czyli Kole PTTK nr 1 przy Politechnice. Byli wówczas studentami Wydziału Chemii PW i turystami SKT Redox. Razem poszliśmy na kurs przodownicki, tzw. drugi, w 1969 roku. Oczywiście razem byliśmy na przejściu, chyba 3-tygodniowym, pod wodzą Przemka Pilicha. Z tego przejścia zapamiętałem Witka z Jego doskonałą znajomością roślin i ptaszków. Wspominał, że nauczył się tego w Pałacu Młodzieży (PKiN).
W Kronice Koła znajdują się dwa zdjęcia, przedstawiające Witka i Marka jako przewodników po drugim kursie. Ale zdjęcie jest to samo, nie wiadomo tylko którego z Bliźniaków.


Fot 1 Bliźniacy i Baca. Kronika SKPŚ.

Potem działał w Kole, organizując i uczestnicząc w rajdach, obozach, wycieczkach. Jeden z takich obozów mam w pamięci. Był to obóz narciarski w Bustryku. Pewnego dnia namówiłem kilku z nas na wycieczkę na Kasprowy Wierch. Był siarczysty mróz, jeszcze po nocy zjechaliśmy do Białego Dunajca i ciężarówką dojechaliśmy do Zakopanego. Pod plandeką mało nie zamarzliśmy. Potem w końcu dotarliśmy kolejką na Kasprowy. Tu okazało się, że Witek właściwie słabo jeździ na nartach. Ciągle się przewracał, zamarzające wiązania Kadra 3 nie zapinały się. Zaczęło się popołudnie, znów mróz, Witek miał załamanie. W końcu stanąłem przed nim w pługu, kazałem mu się oprzeć o moje plecy i tak powolutku, przez Halę Goryczkową, zjechaliśmy do Kuźnic.
Byliśmy również razem na obozie narciarskim w Piwnicznej. Zachowało się z niego jedno zdjęcie.


Fot 2. Obóz narciarski w Piwnicznej. Od lewej Marek Majewski, Krzysztof Hawliczek, Michał Olczak, Jolanta Iwaszkiewicz, Bogdan Krist, Marek Mazur, NN, Witek Majewski.

Przyszły czasy pracy zawodowej, stabilizacji rodzinnej i dla wielu z nas czasy emigracji. Po latach Witek zjawił się w Polsce, tym razem jako doświadczony chemik i „kapitalista”. Spotykaliśmy się wielokrotnie, głównie na imprezach typu imieniny, urodziny, etc.Fot. W Klarysewie, od prawej dookoła: Miśka, Mirek, Czesiek, Krzysztof, Witek, Ania, Michał i Joanna


Do zobaczenia na Niebieskich Połoninach,

Michał OlczakMO [2020.04.22]
W dniu wczorajszym zmarł w Ottawie nasz kolega, Witold Majewski. Przewodnik Świętokrzyski drugiego kursu, członek Zarządu w okresie 4.12.1969-10.12.1970, w późniejszych latach członek Komisji Rewizyjnej Koła.
Żonie, Dzieciom i Bratu składamy nasze wyrazy smutku i współczucia.

Zarząd Koła
MO [2020.03.12]
MO [2020.02.24]
Tematyka spotkań czwartkowych 2020/I

9.01 - Krzysztof Bujnowski , Porcelana (niestłuczona) cz. 2
16.01 - Dariusz Roszczyk, Kuba
23.01 - Janusz Szałajski, Sycylia cz. 1
30.01 - Janusz Szałajski, Sycylia cz. 2
6.02 - Anna Iwasińska, Bałkany cz. 1
13.02 - Anna Iwasińska, Bałkany cz. 2
20.02 – Michał Olczak, Polska
27.02 – Piotr Godlewski, Tatry
5.03 – Sławomir Kula, Kultury różnych stron Świata -
Ukraina, Chiny, Szeszele

Zawieszenie spotkań do odwołania

12.03 – Paweł Bujnowscy, Jordania
19.03 – Stanisław Kryciński, Pogórze Przemyskie - W krwawym zakolu Sanu
26.03 – Joanna i Jarosław Przygodowie, Makalu
2.04 – Jajko Wielkanocne
9.04 –
16.04 –
23.04 – Waldemar Mierzwa, Zrozumieć Mazury
30.04 –
7.05 –
14.05 –
21.05 – początek Rajdu Świętokrzyskiego
28.05 –
4.06 –
18.06 – zebranie przedspływowe
MO [2020.03.12]
Jak pisał wieszcz


Już w gruzach leżą
Maurów posady
Naród ich dźwiga żelaza
Bronią się jeszcze twierdze Grenady...


Na Polibudzie zaraza!

Pozdrowienia od Jasia Piskorza

MO [2020.02.19]
Witaj, życzę smacznych pączków. Ja też tu sobie podjem takowe ( szefem pobliskiej piekarni-ciastkarni jest Polak).
Bardzo proszę o wpisanie mojego Forum miłośników podróży : http://forumbis.voyageforum.pl
na witrynę SKPŚ w pozycje : ciekawe strony
o ile za takowa je uważasz, oczywiście.
Pozdrawiam
Pixi
MO [2019.12.13]

W dniu 5 grudnia 2019 roku odbyło się Walne Zebranie SKPŚ (sprawozdanie).
M.in. zmieniono p. 17 Regulaminu Koła. Poniżej tekst ujednolicony:REGULAMIN KOŁA TURYSTYCZNEGO

1. Koło nosi nazwę „Studenckie Koło Przewodników Świętokrzyskich”.

2. Koło działa przy Politechnice Warszawskiej.

3. Koło nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach struktury Politechniki Warszawskiej.

4. Celem Koła jest umożliwienie jego członkom oraz studentom, pracownikom i absolwentom Politechniki Warszawskiej rozwijania i pogłębiania zainteresowań w dziedzinie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Świętokrzyskiego, kształcenia wysoko kwalifikowanej kadry turystycznej.

5. Cele powyższe Koło realizuje poprzez organizację wycieczek, rajdów, obozów, wypraw turystycznych, szkoleń, prelekcji i zebrań.

6. Członkiem Koła może być każdy student, absolwent i pracownik Politechniki Warszawskiej oraz inne osoby, zainteresowane działalnością w Kole i posiadające uprawnienia Przewodnika Świętokrzyskiego.

7. Członkami Honorowymi Koła mogą być osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju Koła.

8. Członkami Sympatykami Koła mogą być osoby, które uczestniczą w imprezach Koła lub je współorganizują, a nie posiadają uprawnień Przewodnika Świętokrzyskiego.

9. Członkostwo nabywa się na mocy uchwały Zarządu Koła.

10. Członek Koła ma prawo:

1) czynnego uczestniczenia w pracach Koła,
2) uczestnictwa w Walnym Zebraniu,
3) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła.

11. Członek Koła ma obowiązek:

1) przestrzegać postanowień Regulaminu Koła oraz uchwał jego organów,
2) terminowo wywiązać się z powierzonych prac.

12. Członkostwo ustaje na skutek:

1) wykluczenia – dokonanego w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej na wniosek Zarządu w przypadku postępowania członka Koła sprzecznego z niniejszym regulaminem, statutem Politechniki Warszawskiej lub w inny sposób naruszającego dobre imię Politechniki Warszawskiej,
2) wykreślenia – na wniosek samego członka,
3) śmierci członka Koła. 
13. Organami Koła są:

1) Zarząd liczący od 3 do 7 członków,
2) Komisja Rewizyjna,
3) Walne Zebranie.

14. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres minimum 1 roku akademickiego.

15. Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Koła wobec Władz Uczelni,
2) organizowanie i kierowanie pracą Koła,
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

16. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) określanie kierunków pracy Koła,
2) wybór oraz wcześniejsze odwołanie Zarządu,
3) zatwierdzanie wystąpień do Władz Uczelni lub organów Samorządu Studenckiego.

17. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Zarząd przynajmniej raz na 5 lat.

18. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

19. Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem Politechniki Warszawskiej, Regulaminem studiów, niniejszym regulaminem oraz gdy naruszają powagę lub dobre imię Uczelni.

20. Działalność w Kole ma charakter społeczny.

21. Dla realizacji swoich celów Koło może korzystać ze środków finansowych:

1) wyodrębnionych przez Uczelnię z jej budżetu,
2) adresowanych na Koło, a przekazanych przez sponsorów na konto Uczelni,
3) wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych przez Uczelnię z innymi podmiotami.

22. Rozwiązanie Koła następuje w drodze:

1) uchwały Walnego Zebrania,
2) decyzji administracyjnej Rektora, gdy działalność Koła rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa,
3) wykreślenia z Rejestru organizacji uczelnianych PW – gdy Zarząd nie dopełnia obowiązków związanych z w/w Rejestrem, wynikających z powszechnie obowiązującego Statutu Uczelni i Regulaminu studiów.

23. Regulamin może ulec zmianie uchwałą Walnego Zebrania, na wniosek Zarządu Koła lub na wniosek członka/członków Koła posiadających czynne prawo wyborcze.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie Koła 5 grudnia 2019 r.